08-520 276 75 info@lifegrowth.se

Utvärderingsenkät

Förbättra organisationen genom att lyssna.

Varför utvärderingsenkät

Ni har förmodligen lagt mycket tid på att förbereda ett så bra evenemang som möjligt. Med hjälp av utvärderingsenkät får du en bra återkoppling på vad som va bra och mindre bra. Vi hjälper er att samla all information ni behöver för att förbättras. Inom servicebranschen brukar gästundersökningar vara vanligt, eftersom att fokus ligger på att gästerna ska få en bra upplevelse och vara nöjda. Genom NPS kan ni även se hur sannolikt det är att gästerna rekommenderar er för andra.

Bästa återkopplingen

När?

En utvärderingsenkät kan användas efter exempelvis evenemang, avslutad projekt eller utbildning. Utvärderingen skickas till alla deltagare och en påminnelse skickas till deltagare som inte besvarat. Det är viktigt att skicka ut enkäten i snabbt då deltagarna har ett färskt minne. Försök att begränsa antalet öppna frågor då risken blir stor att man stänger enkäten för man anser att frågan tar lång tid att besvara.

Hur det går till

  • Tillsammans skapar vi en enkät som passar era behov.
  • Ni ger oss underlag på de deltagarna som ska få möjligheten att besvara undersökningen.
  • Vi sköter datainsamlingen, analysen och återkommer med en rapport.