08-520 276 75 info@lifegrowth.se
Hur man mäter kundlojalitet (NPS)

Hur man mäter kundlojalitet (NPS)

Många företag vet inte hur man ska mäta kundnöjdhet, även om de flesta företag är överens om att kundnöjdhet är en viktig faktor för ökade intäkter. Det bästa sättet att mäta kundnöjdhet är genom kundnöjdhetsundersökning. Att kartlägga kunder om deras...
5 tips till en bra kundundersökning

5 tips till en bra kundundersökning

5 tips till en bra kundundersökning  En kundundersökning ger dig information om vad dina kunder gillar eller ogillar med dina produkter och tjänster. Ett kontinuerligt arbete med kundnöjdheten är något som framgångsrika företag gör för att snabbt förstå och anpassa...