08-520 276 75 info@lifegrowth.se
Hur man mäter kundlojalitet (NPS)

Hur man mäter kundlojalitet (NPS)

Många företag vet inte hur man ska mäta kundnöjdhet, även om de flesta företag är överens om att kundnöjdhet är en viktig faktor för ökade intäkter. Det bästa sättet att mäta kundnöjdhet är genom kundnöjdhetsundersökning. Att kartlägga kunder om deras...