08-520 276 75 info@lifegrowth.se
Covid-19 och arbetsplatser?

Covid-19 och arbetsplatser?

Covid-19 och arbetsplatser? I samband med att hela världen befinner sig i olika stadier av en pandemi kommer upplevelsen av den egna arbetssituationen och arbetsklimatet att påverkas. Vilka delar och på vilket sätt, skiljer sig dock från individ till individ och från...