08-520 276 75 info@lifegrowth.se
5 tips till en bra kundundersökning

5 tips till en bra kundundersökning

5 tips till en bra kundundersökning  En kundundersökning ger dig information om vad dina kunder gillar eller ogillar med dina produkter och tjänster. Ett kontinuerligt arbete med kundnöjdheten är något som framgångsrika företag gör för att snabbt förstå och anpassa...
Covid-19 och arbetsplatser?

Covid-19 och arbetsplatser?

Covid-19 och arbetsplatser? I samband med att hela världen befinner sig i olika stadier av en pandemi kommer upplevelsen av den egna arbetssituationen och arbetsklimatet att påverkas. Vilka delar och på vilket sätt, skiljer sig dock från individ till individ och från...