08-520 276 75 info@lifegrowth.se

Medarbetarundersökning 

Vissa arbetsplatser ser medarbetarundersökningar som tidskrävande och slöseri med tid. De anställda måste ta sig tiden från sina långa dagar för att svara på enkätfrågor, men forskning visar att många anställda känner sig bortkopplade från sina chefer och företagets vision. De är oroliga över att deras svar inte kommer att göra någon skillnad i deras arbetsliv eftersom många cheferna inte bryr sig om medarbetarengagemanget.

Varför medarbetarundersökning?

Människor spenderar idag mer än hälften av sin vakna tid på arbetet. Att trivas på jobbet blir både viktigt för medarbetarna och organisationen. För att locka, inspirera, behålla samt utveckla medarbetarna krävs det att företag börjar lyssna på sina medarbetarna.Forskning visar att endast 35% av de anställda är engagerade på sina arbetsplatser. Forskning visar även att företag med högt medarbetarengagemang kan se 20% eller högre ökad produktivitet och vinsten.

 

En årlig medarbetarundersökning är därför något som framgångsrika företag gör för att höra majoriteten och uppfylla medarbetarnas behov.