08-520 276 75 info@lifegrowth.se

QR-KOD

Undersökning via en QR-KOD.

QR-kod är ett slags streckkod som du kan scanna av med en smartphone. Efter att du placerat kameran på QR-koden kommer du direkt till enkäten. 

 

Att samla in feedback kan vara väldigt smidigt med en QR-kod. Du har otaliga nya sätt att ansluta till dina respondenter – särskilt när det inte går att dela enkäter digitalt. Hos LifeGrowth får du en unik QR-kod som är redo att användas. Föreställ att  du håller en konferens, ett evenemang eller en konsert och vill veta om det var en hit hos publiken? Chansen är stor att du inte kommer att kunna nå många människor på digitala sätt, men vad händer om du kan ge dem snabb tillgång till en undersökning på plats, och allt som krävs av dem är att ta en bild med sina smartphones?

 

Fördelar:

  • Går att trycka i princip var som helst.
  • Utmärkt för service branschen. 
  • Bra för att få målgrupp och kunder att interagera med tryckt material.

Nackdelar:

  • Alla vet inte vad en QRkod är.
  • Om undersökningen bara går att nå via QR-koden riskerar den att bara nå en viss målgrupp.