08-520 276 75 info@lifegrowth.se

Pulsmätning

Agera på fakta som mäter och leder till ökad engagemang samt välmående på arbetsplatsen. Enkelt att använda och med 100% fokus på medarbetarna. LifeGrowth har en helhetslösning där korta och snabba pulsmätningar skickas och analyseras kontinuerligt. Resultatet leder till en mer attraktiv arbetsplats.

Samla in data och agera

Vill ni veta mer om hur verksamheten mår? Börja enkelt genom att få kontinuerlig undersökningar. Ni bestämmer själva om ni vill få undersökningarna varje vecka eller varje månad. Vi analyserar och återkommer med resultat som ni kan agera på.

Korta kontinuerliga frågor

En pulsmätning leder till:

  • Få information om medarbetarnas attityd, nöjdhet och engagemang i realtid
  • En snabb inblick för hur det går för företaget
  • Mätning av det positiva medarbetarengagemanget
  • Möjlighet att göra en snabb förändring

För chefer

Sätt ditt team i fokus genom att få kontinuerlig fakta på hur dina medarbetare mår. Föreställ dig att ditt team anonymt besvarar på korta snabba frågor varje vecka eller varje månad och du får en rapport.