08-520 276 75 info@lifegrowth.se

LifeGrowth utskick

LifeGrowth utskick 

LifeGrowth ansvarar för att skicka ut undersökningen till respondenterna. Vi skickar skräddarsydda e-postinbjudningar för dina undersökningar, skicka uppföljningspåminnelser eller tackmeddelanden , övervaka e-postanalys och spåra vem som svarade. Svaren i undersökningen samlas in via webbenkäter i dator, mobil eller surfplatta. I alla undersökningar är anonymiteten en viktig del för båda respondent och utförare.

Fördelar:

  • Spårar svarande.
  • Skickar påminnelse och tackmeddelande. 
  • Skräddarsydda mejlinbjudningar.