08-520 276 75 info@lifegrowth.se

Integritetspolicy

Vi är LifeGrowth

https://www.lifegrowth.se.

GDPR

GDPR, även kallad dataskyddsförordningen är en ny lag som gäller alla EU-länder och som innebär ett ökat skydd för privatpersoners integritet.

Vi tar din integritet på största allvar och hanterar alla våra kunders personuppgifter med aktsamhet. Den här integritetspolicyn förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares personuppgifter enligt (EU) 2016/279, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft 25 maj 2018. Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Ansvarig person för hantering av personuppgifter på LifeGrowth är Ali Mahdi, info@lifegrowth.se tel. +46 (0) 761–333 361.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Vi behandlar personuppgifter som är relevanta för en aktuell studie/undersökning. Oftast behandla- men alltid- kön och ålder. För att se vilka personuppgifter som behandlads just den studien/undersökning som du är inbjuden till.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Varför vi hanterar dina personuppgifter kan skilja sig mellan uppdragen. Vi blir ombedda att genomföra undersökningar av våra uppdragstagare som av olika anledningar har ett syfte med att genomföra en undersökning. I samband med undersökningarna hanterar vi dina personuppgifter för att samla in svaren som undersökningen berör.

Hur länge sparar vi personuppgifterna?

LifeGrowth vidtar rimliga åtgärder för att bevara personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in.

Kontaktformulär GDPR

När du vill kontakt oss vi vårt kontaktformulär på webbsidan bli du ombedd att lämna vissa personuppgifter. Du blir ombedd att kryssa i att du är medveten om att informationen kommer att behandlas i enlighet med LifeGrowths integritetspolicy.

Dina rättigheter 

Du har rätt att begära tillgång, korrigering eller radering av personlig information vi håller om dig. Vidare har du också rätt att begränsa vår användning, objekt till bearbetning eller för att få en elektronisk kopia av de personuppgifter du lämnat till oss. 

Det enklaste sättet att göra detta på är via mail. 

Du kan läsa mer om dina rättigheter på:

https://www.datainspektionen.se/.