08-520 276 75 info@lifegrowth.se

Covid-19

Vi vill hjälpa dig i denna svåra tid.

 

Låt oss hjälper er!

Vi förstår att situationen är ansträngd för många företag under rådande situation, därför erbjuder vi 50% rabatt på våra covid-19 undersökningar. 

Vi har förberett med frågor och upplägg anpassade efter denna krissituation för att hjälpa dig ta hand om ditt team på bästa sätt.

Hälsningar– LifeGrowth teamet

Hantera krisen på rätt sätt

När världen börjar ta itu med COVID-19 måste företag anpassa sig och reagera snabbt. Nu är det viktigare än någonsin för företag att lyssna på sina medarbetare och hitta sätt att hjälpa dem att hantera de nya utmaningarna de står inför.

Förbättra distansarbete & samarbete

Har dina medarbetare som jobbar hemifrån rätt förutsättningar och hur trivs de med sin arbetssituation? Har ni en företagskultur där medarbetarna ger varandra feedback och stöd? Oavsett vad du som ledare vill få svar på kan vi hjälpa dig få ditt ledarskap lyhört!