08-520 276 75 info@lifegrowth.se
Motiverande medarbetare? Här kommer 3 bra råd

Motiverande medarbetare? Här kommer 3 bra råd

Motiverande medarbetare? Här kommer 3 bra råd 01 Ha en positiv inställning En negativ inställning kan ibland smyga sig på utan att man märker den förrän skadan redan är skedd. Självklart har alla bättre och sämre dagar — men att kunna vända negativa tankar till...
Viktigaste ansvarsområden hos en VD

Viktigaste ansvarsområden hos en VD

Här är tre avgörande ansvarsområden för varje vd 1.Förse organisationen med rätt resurser. Bara du som vd kan balansera resurserna på rätt sätt. Två av dina största och viktigaste tillgångar är kapital och medarbetare. Ditt ansvar är att föra dina tillgångar till...
Hur man mäter kundlojalitet (NPS)

Hur man mäter kundlojalitet (NPS)

Många företag vet inte hur man ska mäta kundnöjdhet, även om de flesta företag är överens om att kundnöjdhet är en viktig faktor för ökade intäkter. Det bästa sättet att mäta kundnöjdhet är genom kundnöjdhetsundersökning. Att kartlägga kunder om deras...
5 tips till en bra kundundersökning

5 tips till en bra kundundersökning

5 tips till en bra kundundersökning  En kundundersökning ger dig information om vad dina kunder gillar eller ogillar med dina produkter och tjänster. Ett kontinuerligt arbete med kundnöjdheten är något som framgångsrika företag gör för att snabbt förstå och anpassa...
Covid-19 och arbetsplatser?

Covid-19 och arbetsplatser?

Covid-19 och arbetsplatser? I samband med att hela världen befinner sig i olika stadier av en pandemi kommer upplevelsen av den egna arbetssituationen och arbetsklimatet att påverkas. Vilka delar och på vilket sätt, skiljer sig dock från individ till individ och från...