08-520 276 75 info@lifegrowth.se

En bra kundundersökning

En kundundersökning ger dig information om vad dina kunder gillar eller ogillar med dina produkter och tjänster. Ett kontinuerligt arbete med kundnöjdheten är något som framgångsrika företag gör för att snabbt förstå och anpassa sig till de trendskiften som sker på marknaden. Sen evolutionen är det den med rätt kunskap, material och resurser som överlever.

5 tips till en bra kundundersökning

  1. Ställ öppna frågor

Öppna frågor är svårare att svara på och tar längre tid. Om du ställer för många öppna frågor kan det leda till att de svarande lämnar enkäten snabbare än om de fick slutna frågor. Försök att inte ha mer än två öppna frågor per enkät.

  1. Fråga inte två saker på en gång

Förvirra inte respondenterna med en fråga som kan ha två syften. Du ber de svarande att bedöma två saker samtidigt: till exempel:

”Hur nöjd är du med vår personal och produktkvalitet?”

  1. Inkuldera NPS och NKI i din kundundersökning

För att kunna få ut de mesta av din kundundersökning ska du mäta kundlojalitet (NPS) samt kundnöjdhet (NKI). Dessa verktyg kan hjälpa dig att förstå dina kunder bättre och kan jämföras med framtida kundundersökningar.

  1. Gör frågorna valfria

Trötta inta ut respondenterna med obligatoriska frågor. Vi har märkt att om man tvingar respondenterna till att besvara alla frågor blir de mer benägna att lämna enkäten.

  1. Testa kundundersökningen

Dela enkäten med vänner, kollegor och andra innan du skickar ut den. Ju bättre enkäten är, desto bättre blir svaren.