08-520 276 75 info@lifegrowth.se

360 grader feedback

Som chef får du feedback från flera perspektiv som ger dig en fördjupad bild av styrkor och utvecklingsområden.

Varför 360 graders feedback?

Feedbacken ger en samlad bild på vilka egenskaper och utvecklingsområden som behöver förbättras. Med kontinuerlig feedback blir det enkelt för hela organisationen att hel tiden förbättra sina svagheter och lyfta sina styrkor. En 360 graders feedback brukar oftast fyllas i av dig, chefen, medarbetaren och kollegorna.

Feedback från alla vinklar

För chefen

För dig som chef blir det enkelt att identifiera vilka styrkor och svagheter det finns bland dina medarbetare. Det ger dig en bättre överblick över ditt team och markerar om personalen är i behov av utbildningar i särskilda områden. Du kan använda feedbacken främst vid utvecklingssamtalen, bedömningssamtalen eller lönesamtel.

Hur går det till?

Feedbacken går ut på att 8-12 kollegor värderar olika påstående och egenskaper på en medarbetare på en betygsskala om 1-10. Med hjälp av de numeriska värdarna blir det enkelt för chefen att få en överblick på sin medarbetare.  Feedbacken kan fyllas i av exempelvis gruppledare, teamledare, chef, medarbetare på samma nivå och övriga kollegor.