08-520 276 75 info@lifegrowth.se

VANLIGA FRÅGOR

Support

 

Har du frågor som du inte hittar svar på? var vänlig kontakta oss via chatten eller maila:

info@lifegrowth.se

Vår support hjälper dig gärna! 

F.A.Q.

Vanliga frågor

vad ger en MEDARBETARUNDERSÖKNING?

En medarbetarundersökning är ett viktigt verktyg för att skapa nöjda och engagerade medarbetare. Och om ni kan skapa nöjda och engagerade medarbetare så kommer de presterar bättre och ge bättre service till era kunder och därmed får ni nöjdare kunder.

Hur fort får vi resultatet?

Efter att svaren i undersökningen samlats in börjar vi med analysen. Analysen av resultatet brukar oftast genomföras under 3-5 arbetsdagar. 

vAD KOSTAR EN UNDERSÖKNING?

Priset varierar beroende på vilken typ av undersökning som ska genomföras och antal respondenter. Vi har marknadens lägsta priser och strävar efter 100% kundnöjdhet och goda relationer. 

hur går processen till?

1.FÖRBEREDELSE

Vi inleder med undersökningsprojekt efter era behov. Därefter tar vi fram ett förslag på frågeformulär som är skräddarsydd för just er. Ni får även en konkret tidsplan för undersökningen.  

2. INSAMLING

Svaren i undersökningen samlas via webbenkäter i dator, mobil eller surfplatta.

3. ANALYS

 Vår ambition är att rapporten ska leda till utveckling för er. Undersökningarna är välbeprövade och har resulterat i framgång för våra kunder.

4. REULTAT

Rapporten är pedagogisk utformad med infographics, diagram och förklarande texter. Rapporten är även full med åtgärdsförslag för er.

vARFÖR PULSMÄTNING?

Genom en pulsmätning får ni snabbt och effektivt insikter om företagets “puls” och “hälsa”. De görs görs ofta och med jämna mellanrum, såsom varje vecka, varannan vecka eller en gång i månaden. Du väljer själv LifeGrowth eller du skickar enkäten. Vi ansvarar för resultatet och analysen skickas inom en arbetsdag. Pulsmätning består av 2-3 snabba frågor. 

Har ni en app?

Våra enkäter är responsiva, vilket innebär att du kan besvara dem i datorn, surfplattan och mobiltelefonen. Det ger medarbetaren och kunderna stor flexibilitet. Men vi ser en trend där företag vill undersöka oftare, och om denna trend fortsätter kan vi mycket väl lanserar en app för att öka tillgängligheten.

Hur sker betalningen?

Fakturering sker efter att undersökningen har levererats till beställaren. Fakturan ska vara betald inom 15 dagar. Om beställaren avslutar uppdraget i förtid faktureras för nerlagd arbetstid.

Är enkäten Anonym?

I alla undersökningar är anonymiteten en viktig del för både respondent och utförare. För att säkerställa anonymitet är LifeGrowth den part som ansvarar och skyddar varje respondents anonymitet i undersökningen för kunden.

Get Started

bOKA ETT MÖTE!

Maila oss

info@lifegrowth.se