08-520 276 75 info@lifegrowth.se

Här är tre avgörande ansvarsområden för varje vd

1.Förse organisationen med rätt resurser.

Bara du som vd kan balansera resurserna på rätt sätt. Två av dina största och viktigaste tillgångar är kapital och medarbetare. Ditt ansvar är att föra dina tillgångar till utveckling och tillväxt. Att sätta rätt människor på rätt arbetsuppgifter i rätt tid, är en av dina största utmaningar som vd.

2. Delegera

Delegera gärna för att få mer tid till strategiska frågor, men var tydlig i din delegering. Det är viktigt att du sedan respekterar den och inte lägger dig i hur arbetet utförs.

3. Fatta kloka beslut

Skaffa bra medarbetare, delegera, informera dig, se till att få bra och solida beslutsunderlag. Det yttersta beslutet är alltid upp till dig, så se till att få underlag så att du kan fatta beslut med gott omdöme.