08-520 276 75 info@lifegrowth.se

Covid-19 och arbetsplatser?

I samband med att hela världen befinner sig i olika stadier av en pandemi kommer upplevelsen av den egna arbetssituationen och arbetsklimatet att påverkas. Vilka delar och på vilket sätt, skiljer sig dock från individ till individ och från organisation till organisation.

Förtroendet för ledningen

Har dina medarbetare som jobbar hemifrån rätt förutsättningar och hur trivs de med sin arbetssituation? Har ni en företagskultur där medarbetarna ger varandra feedback och stöd? Oavsett vad du som ledare vill få svar på kan vi hjälpa dig få ditt ledarskap lyhört! Det finns redan exempel på organisationer som behövt säga upp väldigt många medarbetare, men som genom tydlig och ärlig kommunikation lyckats behålla ett stort förtroende för ledningen. Det är extra viktigt att arbetsgivaren löpande bedömer riskerna för smittspridning och ohälsa på arbetet under den pågående coronapandemin. Om man har möjlighet till att arbeta hemma så minskar man spridningen 

3 tips till dig som jobbar hemifrån

  • Håll fasta rutiner– Ska en rutin för när- och på vilket sätt- du ska jobba. Att bestämma vad som är din arbetstid respektive fritid är viktigt vid arbete hemifrån.
  • Ta pauser– Människor orkar i regel hålla sig koncentrerade i 45-60 minuter. Därför är behöver vi ta en paus för att låta hjärnan återhämta sig. 
  •  Skapa en separat arbetsplats- Skapa dig en arbetsplats där du kan arbeta effektivt och fritt från distraktioner, lika viktigt är det att du arbetar ergonomiskt! Bra ljus, bord i rätt höjd och en stol som ger ordentligt stöd för både rygg och ben är nödvändigt för att undvika belastningsskador.